Canisterapia (CT) je podporná metóda ucelenej rehabilitácie, ktorá využíva pozitívny až liečebný kontakt človeka a psa zameraný na udržanie alebo zlepšenie kvality života klienta.
Má veľmi širokú škálu uplatnenia v oblasti fyzioterapie, socioterapie, psychoterapie či špeciálnej pedagogiky. Je určená všetkým vekovým kategóriám, klientom s rôznym druhom a stupňom postihnutia či ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivých životných situáciách. ...>>čítaj viac


FORMY CANISTERAPIE


AAA – Animal Assisted Activities, aktivity so psom = prirodzený kontakt človeka a psa zameraný na zlepšenie kvality života klienta a/alebo prirodzený rozvoj jeho sociálnych schopností.
AAT – Animal Assisted Therapy, terapia za pomoci psa = cielený kontakt človeka a psa zameraný na zlepšenie psychického a/alebo fyzického stavu klienta. Je súčasťou ucelenej rehabilitácie. ...>>čítaj viac


TYPY CT PROGRAMOV


Návštevný program Najrozšírenejšia forma - pravidelné návštevy CT tímu v zariadeniach, resp. domácnosti klienta. Alternatívou je dochádzanie klienta za psom (CT tímom) alebo stretnutia v neutrálnom priestore. Môže mať formu skupinovú, tzn. že v rámci skupiny sa postupne pracuje s jednotlivými klientmi, alebo individuálnu formu, pracuje sa teda s jedným klientom. ...>>čítaj viac


SITUÁCIA U NÁS,

alebo subjektívny názor jedného canisterapeuta...
  1. Na Slovensku chýba oficiálne a spoločenské uznanie canisterapie. V oblasti legislatívy je pojem canisterapia spomenutý v jedinom zákone – č. 485/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 o sociálnych službách, § 61, ods. 8: Ak má poskytovateľ sociálnej služby na to vytvorené podmienky, môže vykonávať za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby muzikoterapiu, arteterapiu, hipoterapiu, canisterapiu, biblioterapiu, hydroterapiu, aromaterapiu a činnostnú terapiu. ...>>čítaj viac

TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com