DSS Vranov nad TopľouObdobie: školský rok 2011/2012
Inštruktor CT: Monika Vrančíková
Psi-terapeuti: BŠO Boris a Gipsi
Odborný personál:
PhDr. Marianna Babjaková, vedúca výchovy, soc. práce a opatrovateľskej starostlivosti,
Bc. Marián Popaďák, fyzioterapeut

Forma CT: AAT, individuálna
Frekvencia intervencií: 1x týždenne, jeden klient asi 20 minút
Počet klientov: 6
Veková štruktúra: 11 - 26 rokov
Diagnóza:
  1. DMO - spastická kvadruparéza,
  2. DMO - hypotonická forma, sekundárna EPI, mentálne postihnutie.
Na základe diagnóz klientov boli zostavené individuálne plány realizácie canisterapie, zamerané najmä na polohovanie s následnou rehabilitáciou a na rozvoj jemnej a hrubej motoriky.Obdobie: január - jún 2011
Inštruktor CT: Monika Vrančíková
Psi-terapeuti: Boris, Gipsi - BŠO
Odborný personál:
PhDr. Marianna Babjaková, vedúca výchovy, soc. práce a opatrovateľskej starostlivosti
Bc. Marián Popaďák, fyzioterapeut

Forma CT: AAT, skupinová, od mája 2011 individuálna
Frekvencia intervencií: raz týždenne cca 1,5 h, pri individuálnej CT jeden klient cca 20 min.
Počet klientov: 5
Veková štruktúra: 11 - 26 rokov
Diagnóza:

  1. DMO - dyskinetická forma, microcefalus, hypotrofia (2)
  2. DMO - hypotonická forma, mentálne postihnutie (1)
  3. DMO - kvadruparesis s pref. postinutím dolných končatín, mentálne postihnutie (2)
Na základe diagnóz klientov boli zostavené individuálne plány realizácie canisterapie, zamerané najmä na rozvoj hrubej motoriky, jemnej motoriky, zmyslového vnímania, koordináciu pohybov, komunikáciu a sociálne väzby v skupine.

TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com