2015


8. februára sa konala Výročná členská schôdza klubu za rok 2014.

2. mája sa uskutočnil Deň otvorených dverí v DSS Vranov nad Topľou, ktorého sa zúčastnila Monika Vrančíková s Borisom a Gipsy.

8. mája prebehli ukážky agility na podujatí "Darujme radosť", zorganizovanom redakciou Podvihorlatských novín pre deti z DD Dlaň a DD sv. Nikolaja z Medzilaboriec a CSS Zátišie zo Sniny. Ukážky predviedli Petra Gromovská - NO Lara, foxteriér Barbara, Nina Gavaľová - beagle Čelzi, Veronika Chromá - kríženec Nela. Za priebeh zodpovedala, riadila a komentovala Monika Dančová.

5. júna v areáli MŠ Štefánikova Humenné pri príležitosti MDD bavili deti z celého zariadenia Monika Dančová a Dela, Monika Vrančíková a Gipsy, Eva Klčová a Hany.

V auguste sa v priestoroch cvičiska začalo s plánovanou výstavbou altánku, ktorý svojpomocne ukončili členovia klubu.

V dňoch 15.-21. augusta sa v rekreačnom zariadení LESÍK nad obcou Kamenica nad Cirochou uskutočnil v poradí ôsmy akreditovaný vzdelávací program (tretí zo série druhej akreditácie MŠVVaŠ SR) "Inštruktor pre oblasť canisterapie". Zúčastnilo sa ho 6 záujemcov z košického a prešovského regiónu (štyria so psami, dvaja bez psov, spolu 7 psov); všetci frekventanti vzdelávanie ukončili skúškou. Testovania CT tímov sa zúčastnili štyria inštruktori s piatimi psami (dva tímy obdržali certifikát s obmedzením, resp. odporúčaním na vykonávanie AAA formy CT). Preskúšania sa zúčastnili dva CT tímy, jeden nevyhovel, jeden vyhovel s odporúčaním na AAA formu CT.

27. októbra sa prezentácie spojenej s ukážkami canisterapie spoločne s odbornými pracovníkmi ZSS Vranov nad Topľou a klientkou zariadenia (kompletný CT tím) na Dni otvorených dverí Prešovského samosprávneho kraja zúčastnila Monika Vrančíková s Gipsy.

V decembri bol Eurocanis bol zapísaný do registra určených právnických osôb na prijímanie 2 % , resp. 3 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2015.

Počas roka prebiehala AAT forma CT v ZSS Vranov n/T (Monika Vrančíková, Boris a Gipsy a kocúr Tomáš v rámci pridruženia felinoterapie) a v zariadení sociálnych služieb Harmonia Strážske - AAT forma canisterapie s dospelými klientmi s kombinovaným postihnutím (telesné, stredný a ťažký stupeň mentálneho postihnutia - Monika Dančová a Dela). V júni navštívili naše kynologické cvičisko klienti Harmonie a canisterapia prebehla v jeho areáli.

Výbor klubu sa v roku 2015 oficiálne zišiel osem krát.

Výcvik prebiehal sporadicky, v závislosti od počasia a možností výcvikárov (Monika Vrančíková, Monika Dančová, Eva Kundrátová) v priestoroch samotného cvičiska a v rámci socializácie aj v meste.

V priestoroch cvičiska prebiehal aj výcvik agility pre členov klubu, ktorý viedla Alžbeta Gromovská, neskôr Petra Gromovská.

Ku koncu roka sme evidovali 28 členov a 8 čakateľov na členstvo.

TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com