Skúšobná komisia


Na testovaní psov podľa testovacieho poriadku EUROCANIS sa môžete stretnúť s týmito členmi skúšobnej komisie:

Monika Vrančíková,
inštruktor canisterapie kynologického klubu EUROCANIS, podpredseda klubu.
Prax< - viď Zoznam CT tímov.

Monika Dančová,
inštruktor CT kynologického klubu EUROCANIS, predseda klubu.
Prax - viď Zoznam CT tímov.

Sylvia Drinková † 9.6.2014, Jablonica
výcvikár od r. 1995, zameranie - problémové správanie psov.
Inštruktor CT, prax od roku 2005 - deti a dospelí muži s kombinovaným postihnutím: Internátna špeciálna základná škola v Trnave, DSS Zavar, CVČ Kalokagatia v Trnave, resp. individuálna CT v domácom prostredí.

Bc. Radka Šindílková, DiS,
špeciálny pedagóg, fyzioterapeut a canisterapeut ŠZŠ Poděbrady.
Prax - viď Lektorské zabezpečenie.

Mgr. Dagmar Hajdeckerová, UVP Košice
špeciálny pedagóg-etopéd, inštruktor canisterapie, absolvent skúšok obedience 2. stupeň, rozhodca obedience, tréner výcvikov psov pre verejnosť.
Prax - CT s autistickými deťmi, deťmi s poruchami správania a učenia, deťmi z detských domovov, hlucho-slepými klientmi DSS.
viď Lektorské zabezpečenie

Mgr. Viktória Vargočková, UVP Košice
špeciálny pedagóg-psychopéd, inštruktor canisterapie, tréner výcvikov psov pre verejnosť.
Prax - CT s deťmi z detských domovov, deťmi s poruchami správania a učenia, hlucho-slepými klientmi DSS.

TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com