2014


3.februára bol v súvislosti s akreditovaným vzdelávacím programom "Inštruktor pre oblasť canisterapie" na MŠVVaŠ SR odoslaný štatistický výkaz Dalv o ďalšom vzdelávaní za rok 2014.
9.februára sa uskutočnila Výročná členská schôdza klubu za rok 2013.
21.februára v rámci návštevného programu AAA formy CT navštívila Monika Vrančíková s Borisom a Gipsy ZŠ Kamenica nad Cirochou.

1.júna sme v spolupráci s mestom Humenné na ihrisku ZŠ Dargovských hrdinov pripravili dopoludnie pre deti pod názvom "Čo dokáže môj psík".

11.októbra sa uskutočnilo testovanie a preskúšanie psov - terapeutov, ktorého sa zúčastnilo 6 CT tímov, z nich 4 CT tímy klubu Eurocanis.
13.10. navštívila Monika Vrančíková a Gipsy MŠ Dargovskych hrdinov - AAA forma CT.

V mesiacoch október - december navštevovala Monika Čerhitová a Hippu CVČ Technik Košice, kynologický krúžok, asi 7 detí, vek 8 - 13 rokov (AAA forma canisterapie).

V decembri bol Eurocanis bol zapísaný do registra určených právnických osôb na prijímanie 2 % , resp. 3 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2014.

Počas roka prebiehala AAT forma CT v ZSS Vranov n/T (Monika Vrančíková, Boris a Gipsy a kocúr Tomáš v rámci pridruženia felinoterapie) a v zariadení sociálnych služieb Harmonia Strážske - AAT forma canisterapie s dospelými klientmi s kombinovaným postihnutím (telesné, stredný a ťažký stupeň MP (Monika Dančová a Dela).

Výbor klubu sa v roku 2014 oficiálne zišiel štyri krát.
Výcvik prebiehal sporadicky, v závislosti od počasia a možností výcvikára (Monika Vrančíková) v priestoroch samotného cvičiska. Ku koncu roka sme evidovali 29 členov a 13 čakateľov na členstvo.

TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com