STRUČNE O KLUBE


Stanovy občianskeho združenia EUROCANIS - kynologický klub Slovensko boli na MV SR zaregistrované v auguste 2005.

V júni 2006 získal Eurocanis akreditáciu Akreditačnej komisie MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie na vzdelávaciu aktivitu - Príprava na výkon činnosti inštruktora canisterapie.

V r. 2012 získal EUROCANIS v poradí druhú akreditáciu vzdelávacieho programu Inštrukor pre oblasť canisterapie
(viac v sekcii Canisterapia - Akreditovaný kurz)


HLAVNÉ SMERY ČINNOSTI

  1. praktická realizácia canisterapie
  2. propagovanie canisterapie na Slovensku aj v zahraničí, spolupráca s organizáciami podobného zamerania
  3. organizovanie akreditovaného vzdelávacieho programu Inštruktor pre oblasť canisterapie
  4. testovanie canisterapeutických tímov
  5. výcvik psov pre členov klubu
  6. osvetová činnosť v materských, základných a stredných školách, s cieľom pozitívne formovať vedomie detí a mládeže v oblasti prístupu k psom (zvieratám), úcty k prírode, ako aj postihnutým ľuďom

TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com